استودیوی طراحی گرافیک و رابط کاربری Zenso ٬ ۱۳۹۸ ٬ تهران.