چه اطلاعاتی درباره من جمع آوری می کنید؟

دو نوع اطلاعات توسط ما جمع آوری می شود:

1- اطلاعات آمار بازدید ها، زمان بازدید و اطلاعات فنی دیگر فقط و فقط برای بهبود عملکرد سرویس هایی که به شما ارائه می دهیم استفاده می کنیم و هرگز به خود اجازه نمی دهیم این اطلاعات را شخص یا سازمان های ثالث ارایه دهیم.

2- نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات کاربری و محتویات دیگری که توسط کاربران در سایت وارد می شود. برخی از این اطلاعات مانند نام کاربری, نام, لینک ها و … برای ایجاد صفحه شما استفاده می شود و برای همه قابل نمایش است. برخی از این اطلاعات مانند زبان فقط برای برخی از تنظیمات حساب کاربری شما استفاده می شود و شخص دیگری نمی تواند آن را ببیند. سری آخر هم اطلاعاتی مانند رمز عبور می باشند که پس از دریافت به صورت رمز شده در دیتابیس ذخیره می شود و حتی ما نیز امکان دسترسی به آنها را نداریم و فقط برای استفاده از سرویس استفاده می شود.

فارسی English