قبل از کلیک کردن روی کانال تلگرامی حتما (فیلتر شکن) را روشن کنید