اجاره دهنده پمپ بتن هوایی

اجاره پمپ بتن هوایی با اکیپ ماهر

از ۳دکل ۲۸متری تا ۶دکل ۶۵متری

ارسال به کلیه نقاط تهران